تهیه انواع مدرک تحصیلی معتبر با استعلام

ورودی بدون کنکور مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

ورودی رشته های پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی

ورودی رشته های پیراپزشکی شامل مامایی و پرستاری و بینایی سنجی و تغذیه و غیره

 

Leave a Comment