تشکیل صنف ویژه ماستری مدیریت بازرگانی
تشکیل صنف ویژه ماستری مدیریت بازرگانی
تشکیل صنف ویژه ماستری مدیریت بازرگانی

 

اطلاعیه تشکیل صنف ویژه ماستری مدیریت بازرگانی

  1. بدون کنکور
  2. فیس بسیار مناسب
  3. تقسیط فیس پوهنتون
  4. خروج مراحعت مکرر رایگلت از ۳ ماه تا ۶ ماه ( به صورت فوری )
  5. دریافت اقامت تحصیلی به دانشجو و خانواده دانشجو

 

Leave a Comment