مراحل أخذ مدارک تحصیلی معتبر

  مراحل أخذ مدارک تحصیلی معتبر     برای دریافت مدرک تحصیلی معتبر ارسال مدارک ذکر شده ذیل الزامی می باشد:   اسکن شناسنامه و کارت ملی (تمامی صفحات) فایل عکس ۴×۳ زمینه سفید (پرسنلی) اسکن آخرین مدرک تحصیلی اسکن کارت پایان خدمت (متقاضیان آقا) پرداخت بیعانه   مدارک فوق را از طریق واتس آپ…

Read More